Basa Jawa Luwih Efisien Tinimbang Basa Inggris

 PT.SolidGoldSemarang~Basa Jawa luwih efisien tinimbang Basa Inggris:

Walk slowly on the edge (side) of the road (mlipir)

Fall backward and then hit own head (nggeblak)

Got hit by a truck that is moving backward (kunduran trek)

Smearing one’s body with hot ointment or liquid and then massaging it (mblonyo)

Taking the longer way to get to the destination (ngalang)

Riding an old bicycle (ngonthel)

Falling/ tripping forward (and may hit own face) (kejlungup)

Side effect after circumcision (gendhelen)

Hot pyroclastic cloud rolling down a volcano (wedhus gembel)

A small, sharp thing embedded inside one’s skin (susuben/ketlusupen)

Feeling uncomfortable because there is something that smells bad (kambon)

Things getting out from a container accidentally because of gravity (mbrojol)

Get hit by thing collapsing on top of one’s head/body (kambrukan/kembrukan)

Drinking straight from the bottle without using glass, where whole bottle tip gets into the mouth (ngokop)

Cannot open eyes because something is shining very bright (blereng)

Cannot hold bowel movement (ngebrok)

Something coming out from one’s rear end little by little (keceret/kecirit)

Hanging on tightly to something in order to be inert (gondhelan)

Falling/ tripping accidentally because of a hole (kejeglong)

Doing something without thinking about the consequences (cenanangan)

Being overly active carelessly (pecicilan)

Feeling unwell because of cold temperature (katisen)

Making too much noise, disturbing other people (mbribeni)

Tripping over accidentally caused by wires, cloths, gowns etc. (kesrimpet)

baca Disclaimer

Oleh-Oleh bapake thole

 PT.SolidGoldSemarang~Seminggu neh Riyoyo, Paijo sing saiki kerjo neng Jakarta nelpon omah arep takon do pengen oleh-oleh opo seng nompo si Tole anake lanang…

Paijo : “Halo Assalamualaikum..”
Tole : “Walaikumsalam..”
Paijo : “Sopo iki..??”
Tole : “Niki tole pak..”
Paijo : “Oalah, kowe to le, seminggu neh riyoyo bapakmu iki arep mulih, kowe arep njaluk oleh-oleh opo..??”
Tole : “Tole pengen Blekberi pak men saget pamer teng ngajenge Dik Astuti niko..”
Paijo : “Oalah gampang kui le, opo neh..??”
Tole : “Kalih Handicam men saged ngerekam video pas dolan kalih Dik Astuti..”
Paijo : “Gampang-gampang nek njalukmu mung kui, jajal mbokmu takoni arep njaluk oleh-oleh opo..??”
Tole : “Mungale simbok nyuwun oleh-oleh kotang wong pun molor kabeh..”
Paijo : “Wah ora iso le nek sing koyo ngono, jajal liyane..”
Tole : “Nek mboten kotang mungale cawet mawon wong pun do suwek..”
Paijo : “Ora iso le nek njalukke kui, mbok ganti liyane koyo henpon, jam tangan, kalung, cincin ngono lho…”
Tole : “Lha emange nopo to pak kok mboten saged..??”
Paijo : “Angel nyopet-e!!”

baca Disclaimer

Basa Krama Cangkem

Basa Krama Cangkem


PT.SolidGoldSemarang~ Ana sawijining murid SD sing tekon karo gurune sing ndilalah lagi rada nesu. 
Pas muride kuwi tekon karo gurune,
Pak Guru kuwi lagi mangan neng kantin, tanpa sadhar yen ana upa neng tutuk’e.

Murid: “Pak Guru, bahasa kramane cangkem niku napa?”

Amarga ora kepenak atine, Pak Guru njawab nganggo basa sing sak karepe.

Pak Guru: “Cocot…!”

Murid: “Nuwun sewu cocotipun Pak Guru wonten upane!”

Pak Guru: “???”

baca Disclaimer

Parikan Basa Jawa

 PT.SolidGoldSemarang~Wajik kletik gulone jowo..
Wulune sithik, barange dowo.. (woh kimpul)

Pitik walik nguntal watu..
Wes nganggo gaya molak-malik kok ora metu-metu.. (nguthik celengan)

Sego gurih lawuhe sate usus..
Pertamane perih lebare bludhas bludhus.. (tindik)

Penyakit tedun tambane suket..
Munggah mudhun marai kemringet.. (push up)

Becik ketitik olo rupamu..
digoyang sithik men cepet metu.. (arisan)

Weruh wong gemblung marai mules..
Nduwur diambung, kok ngisore teles.. (nggendong bayi)

Kue putu diwadahi piring..
Nek ra metu-metu, jajal karo miring.. (kuping kelebon banyu)

Tuku wedhus disumbangke wong mlarat, dikocok terus suwe-suwe muncrat. (Coca Cola)

Ono marmut lungguh nang dingklik, bubar dimut trus dadi cilik. (Permen).

Pring cagak radio, soyo jengking soyo jero (wong macul)

baca Disclaimer